Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Darujte 2% z dane na pomoc slovenským rodinám alebo slovenskej mládeži

Darujte 2% z dane na pomoc slovenským rodinám alebo slovenskej mládeži

2% na pomoc slovenským rodinám

Charitatívne občianske združenie Kotlebovci zachraňujú a pomáhajú už od roku 2014 pomáha stovkám slovenských rodín. Od vstupu Ľudovej strany Naše Slovensko do parlamentu v roku 2016 sme našu pomoc výrazne zintenzívnili. Vďaka príspevkom našich poslancov a vašej pomoci cez 2% z dane sme rodinám a deťom po celom Slovensku rozdali zážitky a pomoc už za viac ako 250-tisíc eur.

A chceme dávať viac!

Aj v roku 2023 nás môžete podporiť formou darovania 2% z dane a tak nám pomôcť pomáhať. Vaše 2% z dane pre občianske združenie Kotlebovci zachraňujú a pomáhajú alebo pre občianske združenie Ľudová mládež budú tými najlepšie použitými daňami, ktoré ste štátu zaplatili.

Postup, ako darovať 2%, nájdete tu.

Predvyplnené tlačivo na darovanie 2% na pomoc slovenským rodinám

2% pre slovenskú mládež

Ľudová mládež je nacionalistickým občianskym združením, ktoré vo svojich radoch zoskupuje mladú generáciu slovenského národa. Členovia Ľudovej mládeže, ctiac si večné hodnoty našich predkov, zošľachtené v ťažkých časoch národného útlaku Slovákov, až po doby hrdinského obrodenia vedeného najväčšími synmi národa, sa odhodlane postavili pred historickú úlohu zachrániť slovenský národ z pazúrov dekadencie, úpadku morálnych hodnôt a západného liberalizmu, ktoré sa svojim deštruktívnym pôsobením snažia zničiť identitu Slovákov. Naším cieľom je vychovať generáciu hrdých, slušných, statočných, čestných a verných synov a dcér slovenského národa, ktorých hodnotami nezatrasú strach, peniaze či túžba po moci.

Viac informácií o činnosti združenia sa dočítate tu.

Predvyplnené tlačivo na darovanie 2% na podporu slovenskej mládeže

Postup ako darovať 2%

Pre zamestnancov

 • Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 • Vyberte si združenie, ktorému chcete darovať 2% a stiahnite si predvyplnené tlačivo.
 • Do tlačiva doplňte sumu, vypočítanú zo zaplatenej dane a vaše údaje.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Pre fyzické osoby, ktoré si podajú daňové priznanie sami

 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 • Vyberte si združenie, ktorému chcete darovať 2% a stiahnite si predvyplnené tlačivo.
 • Do tlačiva doplňte sumu, vypočítanú zo zaplatenej dane a vaše údaje.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Pre právnické osoby

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Uveďte sem naše údaje (nájdete ich v predvyplnenom tlačive). Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad.