Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Petícia za urýchlenie výstavby protihlukovej steny v meste Žarnovica

Petícia za urýchlenie výstavby protihlukovej steny v meste Žarnovica

https://youtu.be/6_4Rajp5ZPw

Už 14 rokov občania aj mesto Žarnovica neustále bojujú za vybudovanie protihlukových opatrení na rýchlostnej ceste R1 v meste Žarnovica. Ministerstvo dopravy a výstavby v SR sa k tejto veci stavia veľmi ľahostajne, pretože termín na vybudovanie protihlukových opatrení stanovilo až do roku 2031.

Aj napriek neustálym výzvam či už zo strany občanov a aj mesta Žarnovica sa situácia doteraz nezmenila. Občania a mesto sú už zúfalí z konania ministerstva, a preto nás požiadali o podporu a pomoc pri vyriešení tejto situácie.

Tu dochádza nielen k narušeniu kvality života občanov, ale aj k poškodzovaniu ľudského zdravia z nadmerného hluku. Merania, ktoré tam boli prevádzané to jednoznačne dokazujú.

Nám nikdy nebol a nebude ľahostajný život a zdravie občanov a preto majú v tejto veci našu plnú podporu a maximálnu súčinnosť. A preto vyzývame kompetentných, aby sa začali touto dôležitou vecou zaoberať a urobili všetko preto, aby nebolo poškodzované zdravie občanov.

Občania sa preto rozhodli spustiť petíciu za vybudovanie protihlukových opatrení. Pomôžte im aj Vy podpísaním tejto petície.

Petícia bola odovzdaná 14. septembra 2021.

Petícia pre občanov žarnovického regiónu

Petícia pre predstaviteľov samosprávy