Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dnes zomrel veľký Slovák – historik prof. Dr. Milan Stanislav Ďurica. Česť jeho veľkej pamiatke!

Dnes zomrel veľký Slovák – historik prof. Dr. Milan Stanislav Ďurica. Česť jeho veľkej pamiatke!

Prof. Dr. Milan Stanislav Ďurica sa narodil 13. augusta 1925 v obci Krivany (okres Sabinov). Ako profesor politických a ústavných dejín východoeurópskych krajín pôsobil 30 rokov na Padovskej univerzite v Taliansku. Od roku 1993 bol tiež profesorom Cirkevných dejín na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Pracoval tiež v Ústredí slovenského katolíckeho študentstva a bol spoluzakladateľom a generálnym tajomníkom Ústredia slovenských katolíckych intelektuálov, a aj členom predsedníctva a neskôr predsedom Slovenského ústavu v Ríme.

Jeho najvýznamnejším dielom bola práca Dejiny Slovenska a Slovákov (komentovaná chronológia slovenských dejín), ktorá spôsobila doslova revolúciu vo vedeckom spracovaní slovenských dejín. Priniesla nielen dovtedy nevídané a rozsahom dodnes neprekonané komplexné spracovanie našej histórie, ale najmä celkom odlišný pohľad na niektoré jej obdobia. A to nielen na obdobie najstarších slovenských dejín (tzv. Veľká Morava), ale najmä na obdobie prvej Slovenskej republiky (1939-1945) a jej prezidenta Dr. Jozefa Tisa. Na rozdiel od iných dovtedajších historikov prvú Slovenskú republiku a jej prezidenta, argumentujúc aj dovtedy neznámymi faktami z archívov, odmietol odsúdiť. Naopak túto časť slovenských dejín sa snažil zhodnotiť čo najviac objektívne a zároveň v súlade s národnými a kresťanskými hodnotami. To sa samozrejme stretlo s búrlivým odporom zo strany liberálov, marxistov, čechoslovakistov a mnohých iných odporcov slovenskej štátnosti požadujúcich stiahnutie tejto knihy zo škôl a predaja. Prof. Ďurica však z tohto svojho postoja k histórii Slovenska a Slovákov nielenže odmietol ustúpiť, ale naopak odvážne na neho nadviazal aj ďalšími knihami venujúcimi sa tomuto obdobiu našich dejín.

Ľudová strana Naše Slovensko vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým príbuzným, priateľom a známym tohto veľkého Slováka, ktorý celý svoj život kráčal proti prúdu, milujúc svoj národ a mysliac len na jediné – historickú pravdu presadzovanú navzdory všetkému a všetkým! Česť jeho veľkej pamiatke! Nezabudneme!