Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Kotlebovci: Prinesieme radikálnu zmenu do školstva aj kultúry!

Kotlebovci: Prinesieme radikálnu zmenu do školstva aj kultúry!

Školstvo aj kultúru už viac ako 10 rokov sužujú v podstate rovnaké problémy:

1) Vplyv liberálnej až progresivistickej LGBT a gender ideológie.

2) Nezmyselne nastavené financovanie.

3) Absencia čo i len štipky zdravého rozumu.

Naše riešenia sú jednoduché, ale efektívne.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvo kultúry spojíme do jedného Ministerstva školstva a kultúry. Ministerstvá nie sú na to, aby z ministrov robili pánov, ale ministri sú na to, aby slúžili štátu a národu.

Školstvo:

1) Zrušíme normatívne financovanie škôl. Nahradíme ho financovaním podľa počtu uchádzačov, uplatnených na trhu práce.

2) Rozšírime ponuku aj kapacitu študijných aj učebných odborov pre remeslá, ktoré tak veľmi chýbajú – tesári, klampiari, inštalatéri, vodári, kúrenári, kominári, elektrikári, kuchári, atď.

3) Zavedieme motivačné štipendium pre deti študujúce remeselné odbory, a to v rámci praxe až do výšky minimálnej mzdy.

4) Zavedieme povinné vyučovanie dejepisu a histórie na všetkých školách v slovenskom jazyku.

5) Zavedieme uprednostňovanie detí občanov SR pri prijímaní do predškolských zariadení (jaslí a materských škôlok) tak, aby sa viac nestávalo, že škôlka vezme deti Ukrajincov a pre deti Slovákov nezostane miesto.

6) Rozšírime sieť slovenských škôl na južnom Slovensku tak, aby bolo reálne naplnené právo slovenských detí na vzdelávanie sa v štátnom, teda slovenskom, jazyku.

7) Očistíme základné aj stredné školy od nánosu a vplyvu LGBT a gender ideológie.

8) Obnovíme nedotknuteľnosť akademickej pôdy a vysoké školy ochránime pred vplyvmi politickými.

9) Vydávanie učebníc podriadime priamo pod ministerstvo tak, aby všetky školy na celom území SR vyučovali z rovnakých učebníc.

Kultúra:

1) Navýšime financovanie Matice slovenskej a zavedieme dotácie na podporu pôvodnej slovenskej autorskej tvorby.

2) Verejnoprávnu RTVS navrátime k pôvodnému účelu – objektívne, pluralitne a pravdivo informovať obyvateľov SR. Z vysielania RTVS odstránime všetky LGBT a genderové nezmysly a zvrhlosti.

3) Zvýšime objem slovenskej a slovanskej produkcie vo vysielaní RTVS aj súkromných médií tak, aby na Slovensku v médiách viac nedominovala anglo-americká kultúra.

4) Školstvu aj kultúru postavíme na národných a kresťanských hodnotách.

Voľte proti systému! Voľte radikálnu zmenu v školstve aj kultúre!
Voľte číslo 21!