Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Slovenským vojakom na Slovensku budú veliť velitelia zo zločineckej organizácie NATO!

Slovenským vojakom na Slovensku budú veliť velitelia zo zločineckej organizácie NATO!

Nepredstaviteľné sa stane už čoskoro skutočnosťou. Slovenskí vojaci a vojenskí policajti na našom vlastnom území budú musieť po hrozbou trestu počúvať a plniť rozkazy cudzích veliteľov zo zločineckej organizácie NATO. A to aj vtedy, ak budú tieto rozkazy namierené proti záujmom Slovenskej republiky. Americkí či nemeckí vojenskí velitelia dislokovaní od jari na Slovensku získajú možnosť využívať slovenských vojakov pre svoje špinavé ciele pod zámienkou „odstrašovania Ruska“. V skutočnosti ich budú môcť zneužívať na plnenie svetovládnych plánov medzinárodných finančníkov a nimi ovládaných západných veľmocí. Vylúčiť nemožno ani to, že jedného dňa, ktorý môže prísť rýchlo, budú slovenskí vojaci pod velením dôstojníkov z USA nasadení proti vlastným slovenským občanom. Napríklad vtedy, ak sa Slováci budú búriť a ostro protestovať proti prítomnosti cudzích vojakov NATO na našom území. Pýtate sa ako je to možné?

S účinnosťou od 30. marca 2022 sluha USA – minister obrany Naď v parlamente pretlačil novelu zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Do prijatia tejto novely mohli slovenským vojakom veliť zahraniční velitelia len, ak boli títo slovenskí vojaci vyslaní na plnenie úloh mimo Slovenskej republiky v rámci spoločných medzinárodných jednotiek. Na Slovensku však vždy podliehali výlučne slovenským veliteľom. To sa ale prijatím tejto novely zmenilo. Po novom môže parlament vyčleniť skupinu slovenských vojakov, ale aj vojenských policajtov, ktorí hoci budú stále pôsobiť na našom území, budú podliehať veleniu „príslušného veliteľa organizácie kolektívnej bezpečnosti“, a to „podľa pravidiel tejto organizácie“. Preložené do ľudskej reči – slovenskí vojaci môžu na Slovensku podliehať veleniu veliteľov NATO, a to podľa pravidiel tejto zločineckej organizácie!

To, čo bolo doteraz len v teoretickej rovine sa ale v týchto dňoch stáva pomaly konkrétnou realitou. Pred pár dňami bolo totiž ukončené pripomienkové konanie k návrhu ministra Naďa na vyčlenenie do 40 slovenských vojakov a vojenských policajtov, ktorých chce podriadiť veliteľom NATO, ktorí pôsobia od jari na našom území.

Ak tento návrh schváli vláda a následne parlament, bude to po prvýkrát v histórii novodobej Slovenskej republiky, keď budú cudzinci na Slovensku, a to dokonca bez akýchkoľvek obmedzení rozkazovať slovenským vojakom!

Spočiatku pôjde len o relatívne malú skupinu, ale časom môže ísť kľudne aj o celé ozbrojené sily SR. Zákon totiž počet slovenských vojakov podriadených veleniu NATO nijako neobmedzuje.

Vyzývame preto všetkých slovenských vojakov a príslušníkov vojenskej polície, aby radšej prestali slúžiť v ozbrojených zložkách nášho štátu, akoby mali byť už čoskoro podriadení veleniu hrdlorezov z NATO.

Slovenskí vojaci, nerobte zo seba otrokov cudzincov, nedajte sa zneužívať na službu cudzím záujmom! Nedovoľte, aby vám rozkazovali americkí velitelia!