Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Predložili sme zákon na ochranu práva slovenských detí na miesto v škôlkach

Predložili sme zákon na ochranu práva slovenských detí na miesto v škôlkach

Cieľom návrhu zákona bolo zakázať pozitívnu diskrimináciu v prijímaní detí do škôlok, teda zákaz prijímania detí na úkor rodičov v spádovej materskej škole.

Vojenský konflikt na Ukrajine rozdelil slovenskú spoločnosť nielen vo veci vnímania samotného konfliktu, ale aj vo veci pomoci ukrajinským utečencom. Každý, kto uteká pred vojnou, si zaslúži pomoc a poskytnutie adekvátnej starostlivosti a prostredia, v ktorom sa môžu aklimatizovať. Avšak takáto pomoc nemôže byť na úkor väčšinového obyvateľstva a nemôže rozdeľovať spoločnosť a vnášať do nej napätie.

https://www.youtube.com/watch?v=nTbH9yPjFnI

Takýmto príkladom je aj prijímanie detí do materských škôl, s ktorým je na Slovensku dlhodobo problém. Každá rodina potrebuje zabezpečiť príjem na pokrytie nákladov súvisiacich so starostlivosťou o deti. Štát, ako aj samosprávy, by mali presadzovať zapojenie sa rodičov do pracovného prostredia. Opačný stav znamená nutnosť finančne podporovať rodiny. Dôvodom je to, že rodičia, alebo vo väčšine prípadov matka, sa kvôli nedostatku miest v materských školách nemôže plnohodnotne zapojiť do pracovného prostredia, pretože sa musí starať o dieťa, resp. deti. Tie by za ideálnych podmienok mali byť v materských školách. O to väčšie napätie nastalo v spoločnosti po tom, keď materské školy začali prijímať deti ukrajinských rodičov na úkor slovenských detí a slovenských rodičov.

https://youtu.be/QqCLZTMsO8o

Pre deti z Ukrajiny by mal štát vytvoriť iný systém starostlivosti o deti, nie systém klasických materských škôl. Dá sa to vykonať napr. zníženým kritérií a pravidiel na zriaďovanie týchto špeciálnych a dočasných materských škôl, alebo detských kútikov, či iných obdobných zariadení.

Argument, že si rodičia ukrajinských detí potrebujú nájsť miesto v materských školách pre svoje deti, aby sa mohli zamestnať, platí rovnako aj na slovenských rodičov. Súčasná legislatíva stanovuje, že na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to znamená deti od 5 rokov. Do materských škôl sa môžu prihlásiť deti od 3 rokoch, resp. v špeciálnych prípadoch od 2 rokoch. Pre štát, ako aj pre samosprávy, je žiadúce vytvoriť také podmienky, aby sa čo najviac detí do materskej školy dostali, čo v konečnom dôsledku pomôže nielen samotným rodičom ale aj štátu a samosprávam. Legislatívny návrh zavádza novú povinnosť, ktorá znie: riaditeľ materskej školy je oprávnený prijať dieťa, ktorého rodičia nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, na predprimárne vzdelávanie iba v prípade, ak táto materská škola neeviduje nevybavený záujem zákonných zástupcov detí, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, o výchovu a vzdelávanie v tejto materskej škole.

Hlasovanie o našom zákone si môžete pozrieť tu.