Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Marcel Urban: 30. výročie Deklarácie zvrchovanosti Slovenska

Marcel Urban: 30. výročie Deklarácie zvrchovanosti Slovenska

Moji drahí Slováci, dnes je to tridsať rokov od vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska. Dnes by sa mali v každej obci a v každom meste konať oslavy na pripomenutie si tejto udalosti. Rovnako by sa dnes večer mali rozhorieť vatry zvrchovanosti po celom našom Slovensku. Avšak to sa nestane.

Na čele obcí a miest, v obecných a mestských zastupiteľstvách, krajských zastupiteľstvách, v parlamente, vo vláde až po úrad prezidenta, všade je drvivá väčšina ľudí, ktorým nezáleží na osude Slovenska, nezáleží im na slovenskom národe. Preto sa budú musieť rozhorieť najprv iné ohne! Najprv sa budú musieť rozhorieť ohne v našich srdciach. Srdciach, ktoré milujú Slovensko, milujú Slovenský národ!

Ak tieto srdcia budú ochotné prevziať vládu a spravovať svoje milované Slovensko, potom budú opäť horieť vatry zvrchovanosti.

Marcel Urban
výkonný podpredseda
ĽS Naše Slovensko

Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Schválené Slovenskou národnou radou uznesením zo 17. júla 1992 číslo 26

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júl 1992