Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vojakom chceme dať možnosť odmietnuť účasť na ozbrojených konfliktoch mimo územia Slovenskej republiky

Vojakom chceme dať možnosť odmietnuť účasť na ozbrojených konfliktoch mimo územia Slovenskej republiky

Jedinou legitímnou, čestnou a správnou formou výkonu vojenskej služby v záujme Slovenskej republiky je vojenská služba vykonávaná výlučne s cieľom obrany Slovenskej republiky, teda služba vykonávaná na území Slovenskej republiky.

Žiaľ, súčasná zahraničná a vojenská politika vlády SR je nastavená tak, že uprednostňuje cudzie záujmy pred domácimi záujmami Slovenskej republiky. V dôsledku toho hrozí, že vláda SR zatiahne Slovensko do cudzej vojny tretích strán. Vojaci súčasných Ozbrojených síl SR, ale v prípade mobilizácie aj všetci vojaci mimoriadnej služby (teda aj bežní občania SR podliehajúci brannej povinnosti), tak budú musieť namiesto obrany Slovenska bojovať v zahraničí za cudzie neslovenské záujmy.

https://youtu.be/NrC1rpVQDLc

Z tohto dôvodu je potrebné, aby mali všetci vojaci Ozbrojených síl SR, vrátane všetkých občanov SR povolaných do vojenskej služby v prípade mobilizácie, plné právo slobodne sa rozhodnúť či sa chcú zúčastňovať takýchto ozbrojených konfliktov vedených mimo územia Slovenskej republiky, a teda či chcú nasadzovať svoje životy v zahraničí, teda nie pri obrane vlasti, alebo pri obrane záujmov iných štátov.

Podľa súčasného znenia zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa primerane vzťahuje aj na služobnú disciplínu vojakov v aktívnej zálohe a vojakov mimoriadnej služby, však vojak nemá právo odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu, podľa ktorého by musel vykonávať službu mimo územia Slovenskej republiky. V prípade, ak by tak urobil dopustil by sa disciplinárneho previnenia či dokonca trestného činu neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 Trestného zákona.

Navrhujeme preto novelizáciu uvedeného zákona tak, aby mali profesionálni vojaci, vojaci v aktívnej zálohe, ako aj vojaci mimoriadnej služby legálne právo odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu veliteľa na výkon štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky alebo smerujúci k takémuto výkonu štátnej služby.

Hlasovanie o našom zákone si môžete potrieť tu.

https://www.youtube.com/watch?v=eiBmQAR6MG0