Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

STOP diskriminácii Slovákov pred prišelcami z cudziny! Práva občanov SR hájime v parlamente

STOP diskriminácii Slovákov pred prišelcami z cudziny! Práva občanov SR hájime v parlamente

https://youtu.be/l32N5hZvqs8

Cieľom nášho návrhu zákona bolo odstrániť diskrimináciu občanov a obyvateľov Slovenskej republiky, tentokrát pri úhrade diaľničnej známky počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 30.3.2022 prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, podľa ktorého sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené od 26.2.2022 vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú registrované na Ukrajine.

Týmto prechodným ustanovením, vzťahujúcim sa výlučne na vozidlá registrované na Ukrajine, NR SR fakticky zaviedla diskrimináciu občanov a iných obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí majú svoje vozidlá registrované v Slovenskej republike. Občania Ukrajiny, ktorí v drvivej väčšine prípadov nemajú ani trvalý pobyt na území nášho štátu, nemajú povinnosť uhrádzať diaľničné známky. Zákon pritom nezohľadňuje ich životnú úroveň, resp. sociálny status a ani to, či u nás pracujú a riadne platia dane a odvody.

Od úhrady diaľničnej známky sú tak oslobodení aj bohatí občania Ukrajiny, ktorí takúto formu pomoci vôbec nepotrebujú. Na druhej strane občania a obyvatelia Slovenskej republiky povinnosť uhrádzať diaľničné známky majú, a to aj vtedy, ak na území nášho štátu žijú od narodenia a dlhodobo tu pracujú a platia dane a odvody. V praxi sa často vyskytujú prípady, keď sa povinnosť uhrádzať diaľničné známky tvrdo vymáha dokonca aj od chorých či chudobných občanov a obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku, sú nedobrovoľne nezamestnaní, pracujú za minimálnu mzdu alebo sa z iných dôvodov nachádzajú v hmotnej núdzi, v dôsledku ktorej nie sú schopní diaľničné známky uhrádzať.

Takýto hrubo diskriminačný a nespravodlivý prístup k občanom a obyvateľom Slovenskej republiky je preto potrebné odstrániť. Obzvlášť v situácii, keď sa rapídne znižuje životná úroveň Slovákov, nútených niesť ekonomické, sociálne a hospodárske bremeno ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, ktorý nijako nespôsobili ani nevyprovokovali, a teda nenesú za neho žiadnu zodpovednosť. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby boli počas mimoriadnej situácie, vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, oslobodení od úhrady diaľničnej známky nielen občania a obyvatelia Ukrajiny, ale aj občania a obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú svoje vozidlá registrované na Slovensku.

Hlasovanie o našom zákone si môžete pozrieť tu.