Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Na júnovú schôdzu NR SR predkladáme zmrazenie platov poslancov aj zabezpečenie práv pre všetkých obyvateľov SR!

Na júnovú schôdzu NR SR predkladáme zmrazenie platov poslancov aj zabezpečenie práv pre všetkých obyvateľov SR!

Poslanci za ĽS Naše Slovensko sú od začiatku volebného obdobia najaktívnejší nielen vo vystupovaní a tvrdej kritike voči vláde, ale aj v legislatívnej iniciatíve. Na najbližšiu júnovú schôdzu sme predložili 4 návrhy zákonov, ktoré budú neskôr bližšie predstavené vo videách a v samotnom pléne.

1. Obyvateľov Slovenska chránime pred odvlečením na ukrajinský front!

Slovenská republika je čím ďalej, tým viac zaťahovaná do vojenského konfliktu na Ukrajine. Je len otázkou času, kedy budú slovenskí vojaci priamo vyslaní bojovať proti Ruskej federácii. Bohužiaľ, vojaci dnes nemajú právo odoprieť splnenie vojenského rozkazu, podľa ktorého by museli vykonávať službu mimo územia Slovenskej republiky. V prípade, ak by tak urobili, dopustili by sa disciplinárneho previnenia, či dokonca trestného činu neuposlúchnutia rozkazu.

Navrhujeme preto novelizáciu uvedeného zákona tak, aby mali profesionálni vojaci, vojaci v aktívnej zálohe, ako aj vojaci mimoriadnej služby legálne právo odoprieť splnenie vojenského rozkazu veliteľa na výkon štátnej služby mimo územia SR. Každý má povinnosť brániť svoju vlasť, ale nikoho nie je možné nútiť ísť bojovať do zahraničia.

Viac o našom návrhu zákona si môžete prečítať tu.

2. Bránime práva občanov pred prišelcami z cudziny!

Vojna na Ukrajine spustila vlnu migrácie utečencov, ale aj špekulantov. Tí sa snažia všemožne zneužívať systém pomoci, ktorý im Slovenská republika pripravila. Vo väčšine prípadoch je dokonca táto pomoc diskriminačná voči občanom Slovenskej republiky. Preto sme pripravili sériu zákonov, ktoré majú túto diskrimináciu odstrániť. Vláda nemôže robiť z obyvateľov Slovenska občanov druhej kategórie!

Jedným z tých zákonov je aj odstránenie diskriminácie pri úhrade diaľničnej známky. Od nej navrhujeme oslobodiť všetkých občanov po dobu trvania mimoriadnej krízovej situácie.

Viac o našom návrhu zákona si môžete prečítať tu.

3. Navrhujeme zmraziť platy ústavných činiteľov

Platy poslancov, členov vlády a ďalších ústavných činiteľov sa vypočítava podľa priemernej mzdy. V súčasnosti je v zákone automat, podľa ktorého sa platy v prípade vyššieho deficitu ako 3% znižujú. Ekonomická situácia je na Slovensku katastrofálna, no napriek tomu platy poslancov a ostatných ústavných činiteľov aj napriek znižovaciemu automatu narástli o stovky eur. Naše snahy o zníženie platov poslancov boli v minulosti neúspešné, no tentokrát sme prišli s kompromisným návrhom, ktorý by automaticky pri deficitnom rozpočte všetkým ústavným činiteľom platy zmrazil.

Viac o našom návrhu zákona si môžete prečítať tu.

4. Deti cudzincov nesmú byť v škôlkach uprednostňované pred domácimi!

Každá rodina potrebuje zabezpečiť príjem na pokrytie nákladov súvisiacich so starostlivosťou o deti. Štát, ako aj samosprávy, by mali presadzovať zapojenie sa rodičov do pracovného prostredia. Opačný stav znamená nutnosť finančne podporovať rodiny. Dôvodom je to, že rodičia, alebo vo väčšine prípadov matka, sa kvôli nedostatku miest v materských školách nemôže plnohodnotne zapojiť do pracovného prostredia, pretože sa musí starať o dieťa, resp. deti. Tie by za ideálnych podmienok mali byť v materských školách.

O to väčšie napätie nastalo v spoločnosti po tom, keď materské školy začali prijímať deti ukrajinských rodičov na úkor slovenských detí a slovenských rodičov. Preto navrhujeme do slovenskej legislatívy prijať ustanovenie, podľa ktorého riaditeľ materskej školy bude oprávnený prijať dieťa, ktorého rodičia nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, na predprimárne vzdelávanie iba v prípade, ak táto materská škola neeviduje nevybavený záujem zákonných zástupcov detí, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, o výchovu a vzdelávanie v tejto materskej škole.

Viac o našom návrhu zákona si môžete prečítať tu.