Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Poslanci za ĽS Naše Slovensko bojujú proti cenzúre

Poslanci za ĽS Naše Slovensko bojujú proti cenzúre

https://youtu.be/MAyZZghbyN8

Vojna na Ukrajine prirodzene vyústila do masovej migrácie cudzincov aj na naše územie. V dôsledku toho bolo potrebné realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie, a to najmä vecné plnenia s ohľadom na potrebu zabezpečenia ubytovania cudzincov, organizáciu dopravného zabezpečenia, organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia a podobne.

V skrátenom legislatívnom konaní bola však prijatá aj novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorej cieľom malo byť zamedziť šíreniu škodlivého obsahu na internete prostredníctvom nového inštitútu „blokovania“. V ňom sa za škodlivú aktivitu zadefinovalo aj šírenie závažných dezinformácií a iné formy hybridnej vojny.

Vládna koalícia zneužila situáciu a do zákona si zaviedli nástroj ako blokovať nepohodlné názory a alternatívne weby.

https://youtu.be/1wCaZTUXfsA

Poslanci za ĽS Naše Slovensko na to okamžite reagovali legislatívnou iniciatívou a pripravili návrh novely, ktorá rieši napr.:

  • nový postup NBÚ pred využitím samotného blokovania, najmä umožnenie držiteľovi alebo prevádzkovateľovi infraštruktúry odstránenie škodlivého obsahu z dotknutej domény v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 72 hodín,
  • využitie inštitútu blokovania hybridnej hrozby bude možné až po súhlase vecne príslušného krajského súdu,
  • zaviedla sa povinnosť NBÚ rozhodnutie o blokovaní zverejniť na svojom webovom sídle.

Ak vláda neprijme zmeny v blokovaní webov, nemôže sa potom vylúčiť, že budúca vláda bude taktiež znepriatelené weby blokovať na základe šírenia „dezinformácii“.

Ing. Martin Beluský, PhD.
predseda Osobitného kontrolného výboru
NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
za ĽS Naše Slovensko