Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

M. Beluský: Americká ambasáda v Bratislave je príkladom toho, že Američanom sa veriť nedá! Dlhujú státisíce eur a správajú sa arogantne

M. Beluský: Americká ambasáda v Bratislave je príkladom toho, že Američanom sa veriť nedá! Dlhujú státisíce eur a správajú sa arogantne

Na základe návrhu predsedu parlamentu Borisa Kollára bola predčasne ukončená rozprava k okupačnej dohode s USA a nemohli tak zaznieť kritické príspevky od opozičných poslancov. Prinášame vám preto príspevok poslanca ĽS Naše Slovensko Martina Beluského k tejto okupačnej zmluve v písomnej podobe:

Generálny prokurátor vo svojej správe k obrannej dohode s USA okrem iného napísal aj:

Slovenská republika už má dlhoročné negatívne skúsenosti týkajúce sa užívania pozemku Veľvyslanectvom USA v Bratislave a s jeho oplotením. Dodnes tento problém nie je riadne vyriešený napriek opakovanému ústretového prístupu zo strany Slovenskej republiky. Prečo teda by sme mali dôverovať, že Spojené štáty americké budú riadne hradiť podstatne vyššie náklady podľa tejto dohody, keď už v samotnom texte dohody je zakomponované, že sa možno „dohodnúť“ aj inak.“

Táto kauza americkej ambasády totiž ukazuje, do akej miery je americká strana ochotná bezočivo nerešpektovať požiadavky hostiteľskej krajiny či domáceho obyvateľstva, alebo si dokonca diktovať podmienky. Pozrieme sa na to podrobne:

rok 2011

Trojmetrový železný plot vybudovala ambasáda v reakcii na útoky z 11. septembra 2001. Slovenská strana prejavila dobrú vôľu a výstavbu plotu povolila, pretože malo ísť o DOČASNÉ bezpečnostné opatrenie, nie trvalé. 

rok 2005

Dňa 23. 02. 2005 bola uzatvorená medzi hlavným mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom, mestskou časťou Bratislava –Staré Mesto ako správcom a Spojenými štátmi americkými ako nájomcom Zmluva o nájme. Celý pozemok od ambasády až po plot (dokopy 1,3 km2) zastupiteľstvo hlavného mesta prenajalo americkej strane na 10 rokov za 0,03 Eur za celý predmet nájmu. Účelom nájmu bolo vybudovanie a užívanie bezpečnostnej zóny pre Veľvyslanectvo USA. Nájom bol dojednaný na dobu určitú do 15.2.2015. Zmluvu podpísal Andrej Ďurkovský.

rok 2013

S koncom nájomnej zmluvy mestskí poslanci chceli dosiahnuť odstránenie plotu z historického centra a tak deklarovali, že zmluvu z roku 2005 nepredĺžia. Americká požiadavka z roku 2013 znela: predĺženie nájmu o 10 rokov s opciou na dvakrát po 10 rokov. Teda do roku 2045!

rok 2014

Po prísľube americkej ambasády, že sa v dohľadnej dobe presťahuje, slovenská strana po tretíkrát voči ambasáde prejavila dobrú vôľu. Mesto schválilo prenájom pozemku na 18 mesiacov, kým sa nevysporiada presťahovanie ambasády. Dočasný prenájom platil do augusta 2016.

Uznesenie obsahovalo klauzulu: „Mesto Bratislava vníma toto predĺženie ako posledné, pričom očakáva, že nájomca v zostávajúcom čase nájmu bude vecne posudzovať v spolupráci s mestom alternatívy možného presťahovania veľvyslanectva USA s cieľom, aby od augusta 2016 nebol na Hviezdoslavovom námestí plot pred budovou dnešného veľvyslanectva.”

rok 2016

Dva mesiace pred vypršaním tejto lehoty zastupiteľstvo schválilo dodatok v podobe ďalšieho predĺženia zmluvy do 15. 8. 2021, opätovne s opciou na ďalších 5 rokov ak „minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu, teda najneskôr do 15. 6. 2021 požiada prenajímateľa o uplatnenie opcie a preukáže vlastníctvo pozemku na vybudovanie nového komplexu Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR.“. Tentokrát bolo radikálne zvýšené nájomné — po novom žiadal magistrát jedno euro za jeden štvorcový meter na deň.

Ambasáda na nové podmienky pristúpila a zmluvu podpísala, avšak až po vypršaní pôvodnej zmluvy — podpísaný dodatok teda nikdy nemohol nadobudnúť platnosť. A aby toho nebolo dosť, tak Američania si do dokumentu jednostranne vložili túto podmienku: „Všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce z tejto zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres Spojených štátov amerických.“

Keď sa v septembri 2016 dostal návrh na uzatvorenie zmluvy dostal znovu na stôl mestským poslancom, došla im trpezlivosť. Odvtedy opakovane odmietali nielenže tretíkrát uveriť, že je to posledný krát, ale ich aj zaskočila klauzula o dostupnosti finančných prostriedkov. Odvtedy stál plot v centre Bratislavy nezákonne.

rok 2018

V júli 2018 podpísal starosta Starého mesta Radoslav Števčík rozhodnutie, ktorým mestská časť Bratislava – Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad nariaďuje oplotenie odstrániť. Števčík upozornil, že „stavebné práce na plote robili v rozpore so stavebným povolením, ktoré bolo vydané ešte v roku 2005.“ Američania sa voči rozhodnutiu o odstránení stavby odvolali a o definitívnom verdikte mal rozhodnúť stavebný krajský úrad. Nestihol. Veľvyslanectvo USA Starému mestu vtedy odkázalo, že plot odstrániť neplánuje, pretože „Viedenský dohovor vyžaduje, aby hostiteľské krajiny zabezpečili bezpečnosť diplomatických misií. Americké právo ako aj ministerstvo zahraničných vecí vyžadujú, aby sme mali bezpečnostný plot, aby sme zabezpečili bezpečnosť každého, kto pracuje alebo navštevuje veľvyslanectvo.“ Dodali, že Veľvyslanectvo ešte v roku 2002 podpísalo bezpečnostné dohody s mestom Bratislava a s mestskou časťou Staré Mesto. Tieto dohody umožnili údajne veľvyslanectvu bezpečnostný plot na námestí urobiť.

rok 2019

Zmenil sa starosta Starého mesta, zmenil sa primátor Bratislavy. Matúš Vallo po pol roku od nástupu do funkcie veľkolepo vyhlásil, že mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta dokázali to, čo nedokázali ich predchodcovia – uzavrieť novú nájomnú zmluvu s Američanmi.

Dňa 30.5.2019, Mestské zastupiteľstvo nájom zlegalizovalo. Pozrime sa na to, za akých podmienok:

  • trvanie nájmu je na dobu určitú, na 6 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy,
  • nájomné bude vo výške 481.070 eur ročne,
  • nájomca je oprávnený uplatniť trojročnú opciu, na obnovenie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, pokiaľ minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu preukáže právoplatné stavebné povolenie na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR,
  • nájomca platí nájom 1,00 Eur/1m²/1 deň po dobu 6 rokov do dňa účinnosti nájomnej zmluvy, potom nájomca zaplatí nájomné v sume 0,03 Eur do konca nájomného vzťahu,
  • do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy bude podpísaná zmluva o vzťahu k pozemku, na ktorom bude stáť nová budova zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR, nesplnenie podmienky vyvolá ukončenie nájomnej zmluvy,
  • všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce z nájomnej zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres Spojených štátov amerických.

Medzi riadkami teda zistíme, že doba nájmu 6 rokov je v skutočnosti 9 rokov. Že nájom je síce 480-tisíc, ale po šiestich rokoch iba 3 centy. A že ak kongres neschváli peniaze, pošle menej. Alebo nič.

Navyše, magistrát nie je jedinou inštitúciou hostiteľskej krajiny, voči ktorej sa americká ambasáda správa arogantne. Koncom roku vyplávala na povrch informácia, že Pamiatkovému úradu dlhujú Američania viac ako štvrť milióna eur za nájom budovy.

Ako si môžeme myslieť, že sa Američania na vojenských základniach budú správať inak? Príklad americkej ambasády na Slovensku je dôkazom toho, že USA sa nedá veriť, a aj preto treba túto dohodu odmietnuť.

Ing. Martin Beluský, PhD.
predseda osobitného kontrolného výboru
NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
za ĽS Naše Slovensko