Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vláda protiprávne ohrozuje zdravie občanov! Bojujeme za ľudí, žijúcich pri diaľniciach a rýchlostných cestách

Vláda protiprávne ohrozuje zdravie občanov! Bojujeme za ľudí, žijúcich pri diaľniciach a rýchlostných cestách

https://youtu.be/5pQgqqYa8ig

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest cez intravilány obcí je na Slovensku v oblasti ochrany pred hlukom značne podcenená. Viacero prípadov sťažností obyvateľov a nezávislých meraní preukazujú, že mnohé úseky prechádzajúce popri obydlí občanov nespĺňajú zákonom stanovené parametre. Napríklad hluk z rýchlostnej cesty R1 je v úseku medzi mestskými časťami Krškany a Janíkovce úplne nepochopiteľne bez protihlukových clôn odkrytá mestu. Úroveň doliehajúceho hluku miestami dosahuje až 90 decibelov, čo je o 30 dB viac ako je prípustné.

Nedávno bol medializovaný aj prípad mesta Žarnovica, ktorá už niekoľko rokov žiada Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Národnú diaľničnú spoločnosť BA vybudovať protihlukovú bariéru na rýchlostnej ceste R1, ktorá prechádza intravilánom mesta Žarnovica (Ulica Sandrická, Fraňa Kráľa, Lukavica), keďže táto nebola zhotovená v čase budovania rýchlostnej komunikácie. Termínov na budovanie protihlukovej bariéry bolo od kompetentných už niekoľko, ktoré uplynuli. Naposledy mestu dňa 4.2.2021 bolo doručené oznámenie, kde Ministerstvo dopravy SR vydalo rozhodnutie, ktorým bolo Národnej diaľničnej spoločnosti BA ako správcovi rýchlostnej cesty R1 nariadené v termíne do 31.12.2031 zabezpečiť výstavbu protihlukových opatrení.

Z týchto dôvodov poslanci za ĽS Naše Slovensko navrhli v parlamente novelizovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v rámci ktorého sa mala zaviesť explicitná podmienka, podľa ktorej úseky diaľnic a rýchlostných ciest ktoré prechádzajú cez zastavané územie obce, musia byť vybavené protihlukovým opatrením, ktorého realizovaním sa dosiahne zníženie hlukovej záťaže spôsobenej cestnou dopravou na úroveň prípustnej hodnoty.

Výpis z hlasovania k tomuto návrhu si môžete pozrieť tu.