Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vláda nesmie vlastným občanom brániť pri vstupe na územie SR!

Vláda nesmie vlastným občanom brániť pri vstupe na územie SR!

https://youtu.be/Iaigg5Kc-cc

COVID-19 sa čím ďalej tým viac stáva zámienkou na zavádzanie praktík, za ktoré by sa ani fašisti nehanbili. Rozdeľovanie spoločnosti, zavádzanie apartheidu, diskriminácie nezaočkovaných, nútené testovanie a v neposlednom rade aj obmedzovanie vstupu vlastným občanom na územie Slovenskej republiky.

Hoci žiaden v súčasnosti platný a účinný zákon neoprávňuje príslušníkov Policajného zboru ani iné osoby požadovať ako podmienku vstupu na územie Slovenskej republiky akýkoľvek doklad súvisiaci s ochorením COVID-19, množia sa prípady, keď na štátnych hraniciach Slovenskej republiky príslušníci Policajného zboru požadovali od občanov potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Tým z občanov, ktorí sa týmto potvrdením nevedeli preukázať, následne protiprávne a dokonca protiústavne odopreli vstup na územie Slovenskej republiky. V budúcnosti navyše nie je vylúčené, že rovnako protiprávne budú od občanov požadovať aj potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 a týmto spôsobom tak budú diskriminovať neočkovaných občanov a vynucovať od nich zaočkovanie.

Uvedené závažné a mimoriadne nebezpečné porušovanie Ústavy SR je síce možné riešiť súdnou cestou vo forme ústavnej sťažnosti podanej na Ústavný súd SR, no vzhľadom na zdĺhavosť tohto súdneho konania a predovšetkým vzhľadom na závažnosť tohto činu zastávame názor, že musí byť riešené a postihované aj v trestno-právnej rovine.

Sme presvedčení, že v čase všeobecného stupňovania porušovania Ústavy SR a zákonnosti na Slovensku, najmä v súvislosti alebo pod zámienkou ochorenia COVID-19, je mimoriadne dôležité brániť všetky ústavné práva občanov Slovenskej republiky, osobitne práva občanov na slobodný vstup na územie SR. A to aj trestno-právnou cestou tak, preto sme to navrhli v našej novele Trestného zákona, ktorú sme predložili na poslednej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Výpis z hlasovania k tomuto návrhu si môžete pozrieť tu.