Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

V parlamente sme urobili test, ktoré strany sú vazalmi EÚ

V parlamente sme urobili test, ktoré strany sú vazalmi EÚ

https://www.youtube.com/watch?v=AeRNu1XY8gQ

„Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“ Takto znie čl. 7 ods. 2 druhej vety Ústavy SR. Toto ustanovenie je v priamom rozpore s ústavným princípom zvrchovanosti, ktorý je zakotvený v čl. 1 ods. 1 prvej vete Ústavy SR takto: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“

https://www.youtube.com/watch?v=tR_1Hetwt1M

Na základe ustanovenia čl. 7 ods. 2 druhej vety Ústavy SR sú občania Slovenskej republiky a ich volení zástupcovia povinní prijímať a dodržiavať právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie bez výnimky aj vtedy, ak s týmito predpismi EÚ nesúhlasia alebo ak tieto predpisy EÚ poškodzujú ich oprávnené záujmy.

Takýto princíp robí zo Slovenska a jej občanov obyčajných vazalov EÚ. Sme odsúdení napospas rozhodovania nikým nevoleným úradníkom bez reálnej možnosti tieto veci ovplyvniť, zmeniť alebo vetovať. Práve preto sme do parlamentu opakovane predložili návrh zákona, ktorý mal toto ustanovenie z Ústavy SR o podradenosti nášho práva úplne odstrániť. Viac sa dozviete v priložených videách:

Výpis z hlasovania k tomuto návrhu si môžete pozrieť tu.

https://www.youtube.com/watch?v=2WU90zEPf3I