Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Proti diskriminácii nezaočkovaných bojujeme aj v parlamente!

Proti diskriminácii nezaočkovaných bojujeme aj v parlamente!

https://youtu.be/KB7aZrtEIg8

Poslanci za ĽS Naše Slovensko prišli do parlamentu s ďalším kvalitným návrhom zákona, ktorý reaguje na aktuálne situáciu v spoločnosti. A to na neustálu a zo všetkých strán stupňujúcu sa diskrimináciu voči neočkovaným osobám.

Aj napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky opakovane deklarovala, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je a zostane dobrovoľné, sú osoby, ktoré sa tomuto očkovaniu nepodrobili alebo ho odmietajú, častokrát vystavené hrubej diskriminácii. Táto diskriminácia prebieha v dvoch rovinách. V legislatívnej rovine, kedy Národná rada Slovenskej republiky, Vláda Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva prijímajú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré umožňujú diskrimináciu neočkovaných. A v praktickej rovine, kedy štátne a súkromné inštitúcie rôznym spôsobom znevýhodňujú neočkované osoby, ktoré sú u nich zamestnané alebo ktoré sú na nich odkázané.

Ako typický príklad tejto formy diskriminácie možno uviesť uniknutý list zo dňa 30.6.2021 napísaný pravdepodobne riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Mgr. Róbertom Mudrončekom, adresovaný riaditeľom ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody. V tomto liste sa odporúča vo vzťahu k personálu Zboru a väzenskej a justičnej stráže zohľadniť pri príprave koncoročných odmien to, či sa dali zaočkovať. Ďalej sa odporúča umožniť zvýšený pohyb v určenom priestore ústavov mimo ciel a izieb tým väzňom, ktorí sa dajú zaočkovať a takýmto väzňom aj prioritne udeľovať mimoriadne voľno na opustenie ústavu, povoľovať opustenie ústavu a vychádzku. Zároveň sa v liste píše, že účasť na skupinovo-odborných, osvetových a športových aktivitách sa má umožniť len zaočkovaným väzňom.

Túto hrubú a čoraz rozšírenejšiu diskrimináciu neočkovaných osôb je potrebné, v záujme ochrany ľudských práv a základných slobôd, čo najskôr ukončiť. Z tohto dôvodu sme navrhli doplniť do antidiskriminačného zákona nový zákaz diskriminácie, a to zákaz diskriminácie z dôvodu nepodrobenia sa očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 alebo odmietania takéhoto očkovania.

Uvedenou legislatívnou zmenou sa mal vytvoriť priestor na to, aby sa každý občan Slovenskej republiky mohol slobodne rozhodnúť, bez akejkoľvek hrozby diskriminácie, či sa dá alebo nedá zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Výpis z hlasovania k tomuto návrhu si môžete pozrieť tu.

https://youtu.be/noiNOORnZSE