Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Podporujeme Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý sa odmietol podriadiť testovaciemu šialenstvu

Podporujeme Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý sa odmietol podriadiť testovaciemu šialenstvu

Vláda dnes schválila návrh zákona, ktorý dáva úradom verejného zdravotníctva kompetenciu nariadiť pre zamestnávateľov podmieňovanie vstupu do práce testom, ktorý im aj musí zaplatiť. Pod hrozbou pokuty a zatvorenia prevádzky tak dostanú tisíce zamestnávateľov do finančných problémov. Napríklad v prípade pekární, ktoré patria ku kritickej infraštruktúre, by išlo o náklady aj v stovkách tisíc eur mesačne.

Pekári boli navyše vylúčení počas prvej aj druhej vlny pandémie z akýchkoľvek covidových pomocí, tieto náklady nedokážu znášať a museli by podľa zväzu výrobu pozastaviť alebo opäť drasticky zvýšiť svoje predajné ceny.

To by znamenalo ďalšie zdražovanie potravín a ekonomická likvidácia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Ako predseda Programovej komisie ĽS Naše Slovensko chcem poďakovať Slovenskému zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov za promptnú reakciu na návrh vlády. Naša strana je pripravená bojovať za pekárom ako aj všetkým zamestnávateľom v Národnej rade SR ako aj pripraviť pre nich právnu pomoc.

Ing. Marin Beluský, PhD.
podpredseda
ĽS Naše Slovensko