Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

ĽS Naše Slovensko predložila návrh zákona, ktorý znemožňuje diskrimináciu nezaočkovaných osôb

ĽS Naše Slovensko predložila návrh zákona, ktorý znemožňuje diskrimináciu nezaočkovaných osôb

https://youtu.be/CE6bs3LHZXI

Poslanci za ĽS Naše Slovensko na každej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a pri každej príležitosti bojujú proti povinnému experimentálnemu očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 a proti diskriminácii osôb, ktoré takéto očkovanie odmietnu. Preto sme na poslednej septembrovej schôdzi navrhli zákon, ktorého cieľom bolo zabrániť diskriminácii osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, a tým ochrániť základné ľudské práva a slobody občanov Slovenskej republiky. Ak má Slovenská republika spĺňať atribúty demokratického a právneho štátu, každý jej občan má mať plné právo rozhodnúť sa, či podstúpi ten-ktorý lekársky zákrok.

Toto právo má mať bez toho, aby musel čeliť akejkoľvek forme nátlaku, a to aj vo forme priamej či nepriamej diskriminácie. Obzvlášť, ak ide o vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktoré neprešli všetkými fázami klinického skúšania v ich bežnej štandardnej dĺžke. A práve preto ich mnohí odborníci považujú len za experimentálne, a teda aj oficiálne schválené len na tzv. dočasné, resp. podmienečné použitie. Vláda Slovenskej republiky opakovane deklarovala, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je a zostane dobrovoľné. Aj napriek tomu sú osoby, ktoré sa tomuto očkovaniu nepodrobili alebo ho odmietajú, častokrát vystavené hrubej diskriminácii.

https://youtu.be/FfyIlHFDTaE

Z tohto dôvodu sme navrhli zaviesť do Trestného zákona nový trestný čin „Diskriminácie v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19“, ktorý umožní trestnoprávne postihovať každého, kto iného akokoľvek diskriminuje z dôvodu, že sa nepodrobil očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, alebo takéto očkovanie odmieta.

Súčasne sme v záujme ochrany práv zamestnancov navrhli v Zákonníku práce explicitne stanoviť, že zamestnávateľ nemôže očkovanie proti ochoreniu COVID-19 určiť ako požiadavku na riadny výkon dohodnutej práce, a teda nepodrobenie sa tomuto očkovaniu alebo jeho odmietanie klasifikovať ako dôvod na podanie výpovede zamestnancovi. Zároveň sme explicitne zakázali podanie výpovede z dôvodu nepodrobenia sa tomuto očkovaniu alebo jeho odmietania.

Uvedenými legislatívnymi zmenami sa vytvorí priestor na to, aby sa každý občan Slovenskej republiky mohol slobodne, bez akejkoľvek hrozby diskriminácie rozhodnúť, či sa dá alebo nedá zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Výpis z hlasovania k tomuto návrhu si môžete pozrieť tu.

https://youtu.be/dq-v3VgCJyQ
https://youtu.be/NI07u2T-11Q