Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

ĽS Naše Slovensko navrhla zvýšenú podporu pre verejne prospešné organizácie

ĽS Naše Slovensko navrhla zvýšenú podporu pre verejne prospešné organizácie

https://youtu.be/P57ukt6LXkc

V roku 2019 bolo na Slovensku takmer 16 000 organizácií a občianskych združení zapísaných v registri prijímateľov podielu zaplatenej dane. Všetky tieto organizácie sa venujú prospešným aktivitám, ako napr. liečbe a resocializácii drogovo závislých, podpore a rozvoju športu, zachovaniu kultúrnych hodnôt, ochrane a tvorbe životného prostredia a množstvu ďalších.

Ide teda o veľmi prospešné aktivity, ktoré by však nebolo možné realizovať, ak by ich daňovníci nevedeli podporiť prostredníctvom poukázania svojho podielu zaplatenej dane. Mnohé z týchto organizácií žijú buď z deficitného financovania, alebo iba z príspevkov a členských vkladov dobrovoľníkov, a preto sú od tohto financovania cez dane úplne závislí. Mnohé z týchto organizácií by pri nedostatočnom dofinancovávaní z poukázaných podielov zaplatených daní boli nútené vybrať sa komerčnou cestou, čo by spôsobilo nedostupnosť týchto služieb pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľstva. Vďaka tomuto nástroju je možné služby neustále skvalitňovať a ponúkať pre širšie vrstvy obyvateľov.

Poslanci za ĽS Naše Slovensko preto pripravili a do Národnej rady Slovenskej republiky predložili legislatívny návrh, ktorý si stanovil dva ciele. Prvým cieľom bolo rozšírenie možnosti pre daňovníkov – fyzické osoby poukázať ďalšie 2% zo zaplatenej dane pre prijímateľov, ktorí sa venujú verejne prospešným aktivitám. Druhým cieľom bolo zabezpečiť finančnú nezávislosť farnostiam a zborom registrovaných cirkví a náboženských spoločností, čo malo za úlohu prispieť k ich slobode a odpútaniu sa od politickej moci a závislosti na vládnej garnitúre.

https://youtu.be/cOcFYXrICbM

Týmto návrhom sa mala dať možnosť občanom na báze dobrovoľnosti a slobodného rozhodnutia prispieť cirkvám časťou z daní, čím by sa v značnej miere podporilo aj ústavné právo slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Táto osobitná podpora cirkvi veriacimi sa javí ako vhodná aj pre neustále pretrvávajúce a silnejúce tlaky liberálneho vládneho krídla na dosiahnutie úplnej odluky cirkví od štátu, pričom v blízkej budúcnosti pôjde o reálne uskutočniteľnú záležitosť. Prijatím tohto zákona by sa v prípade schválenia hroziacej odluky predišlo možnému úplnému odstrihnutiu duchovných osôb od príjmu.

Výpis z hlasovania k tomuto návrhu si môžete pozrieť tu.