Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Kým si čechoslovakisti pripomínajú vznik prvej ČSR, my slávime výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Kým si čechoslovakisti pripomínajú vznik prvej ČSR, my slávime výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Kým čechoslovakisti si dnes pripomínajú vznik prvej ČSR – štátu, ktorý ani len neuznával existenciu slovenského národa, my v ĽS Naše Slovensko dnes slávime 206. výročie narodenia nášho národného velikána Ľudovíta Velislava Štúra.

Dnes viac ako kedykoľvek predtým sú aktuálne Štúrove slová, že národy „ktoré nevsadia všetko na udržanie svojho vlastného života a samostatnosti, musia vstúpiť do služieb iných a nakoniec v nich zaniknúť“.

Preto ako hovorí ďalej Štúr: „Ktorý národ a kmeň žiť chce a žiť má, ten sa nesmie a nemôže na druhý národ alebo kmeň spoliehať a od neho prebudenie i zadržanie života svojho očakávať, ale musí sám pracovať a na nohy sa postaviť, bo inakšie, ozerajúc a podopierajúc sa len na druhých, ani k pravdivému životu nikdy nepríde, ani života nie je hoden!“

Mgr. Rastislav Schlosár
generálny tajomník
ĽS Naše Slovensko