Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

13. októbra 1887 sa narodil katolícky kňaz Dr. Jozef Tiso

13. októbra 1887 sa narodil katolícky kňaz Dr. Jozef Tiso

13. októbra 1887 sa narodil katolícky kňaz Dr. Jozef Tiso. Politik, ktorý sa významne zaslúžil o vznik samostatného Slovenska a stal sa naším prvým prezidentom. Každý Slovák si mohol byť istý jeho čestnosťou, nezištnosťou a najmä láskou k jeho národu. Vždy mal na srdci národné záujmy, všetky politické rozhodnutia robil tak, aby Slováci žili čo najlepšie, no k nepriateľom národa bol tvrdý a nekompromisný.

„Odo dneška musí byť záujem jednotného slovenského národa najvyšším zákonom pre všetkých Slovákov. Kto sa proti jednotnej vôli slovenského národa postaví alebo previní, stane sa nepriateľom a zradcom slovenského národa a s tým národ zúčtuje nemilosrdne.“

Za to, že neochvejne stál na čele národa a robil rozhodnutia, ktoré jeho neprajníkom nedávali spať, odsúdili ho na smrť. Tento rozsudok bol činom nespravodlivosti a pomsty a správa o ňom ohromila celé Slovensko. Národ tak prišiel o politika, ktorý sa ešte aj pred smrťou, pred tým, ako sa v myšlienkach a úvahách odovzdal Bohu, prihovoril Slovensku od srdca.

„V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkého princípu ‚Za Boha a za národ‘, a to vždy a v každom ohľade. Je to nielen jednoznačný zmysel slovenských dejín, ale aj výslovný príkaz Boží ktorý ako prirodzený zákon On stvoril a do duše národa a každého jedného príslušníka vštepil. Tomuto zákonu slúžil som celý svoj život, a preto sa považujem za mučeníka v prvom rade obrany kresťanstva proti boľševizmu, ktorého sa musí národ nielen v duchu svojho kresťanského charakteru, ale aj v záujme svojej ďalšej budúcnosti všemožne chrániť. Ako si prosím od vás, aby ste v modlitbách svojich spomenuli si na mňa, tak sľubujem, že i ja budem za vás prosiť vševládneho Boha, aby národu slovenskému a jeho životnej borbe ‚Za Boha a za národ‘ žehnal, aby slovenský národ bol vždy verný a oddaným synom cirkvi Kristovej.“

Osobnosť Dr. Jozefa Tisa v dnešnom svete plnom nepriateľov a zradcov národa vyvoláva silné vášne a kontroverzie. My si ho však vždy budeme pripomínať ako nášho prvého prezidenta, ktorý neváhal prevziať zodpovednosť za svoje činy, nič neoľutoval a ostal verný národu slovenskému až do konca.