Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Cyrilo-metodská národná púť v Nitre

Cyrilo-metodská národná púť v Nitre

V Nitre sa každoročne pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, organizuje Cyrilo-metodská národná púť.

Cyril a Metod k nám zďaleka priniesli kresťanstvo, vytvorili písmo, preložili knihy Svätého písma, mnoho času venovali výchove a vzdelávaniu mládeže a tiež príprave kňazov a zušľachťovaniu mravnosti verejného a spoločenského života. Aj napriek tomu, že svätý Konštantín zomiera vyčerpaný prácou ako 42-ročný a Metod strávil tri roky v bavorskom väzení a následne bol opätovne obžalovaný v Ríme, napriek tomu, že ich dielo bolo po Metodovej smrti surovo rozmetané a ich žiaci vyhnaní z Veľkej Moravy, odovzdali našim predkom to najpodstatnejšie – živú kresťanskú vieru. Ich cesta už vtedy nebola ľahká, no vďaka ich vytrvalosti odkaz, ktorý nám zanechali, pretrváva dodnes.

Spomínanej púte v Nitre sme sa zúčastnili aj my. Naša vytrvalosť a odhodlanie bojovať za hodnoty a za to najcennejšie, čo máme, ZA ŽIVOT, nás nikdy neopustia. Veríme, že nám v tomto boji pomôžete aj Vy.