Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Odmietame Európsku prokuratúru ako ďalší krok k vytvoreniu Spojených štátov európskych!

Odmietame Európsku prokuratúru ako ďalší krok k vytvoreniu Spojených štátov európskych!

Tento týždeň, od 1. júna, začala oficiálne fungovať tzv. Európska prokuratúra ako ďalší z orgánov Európskej únie. Po Európskom parlamente, Európskej komisii (de facto ide o vládu EÚ, v ktorej sa jednotliví ministri nazývajú „komisári“), Predsedovi Európskej rady (de facto európskom prezidentovi), Súdnom dvore Európskej únie a Európskej centrálnej banke tu máme najnovšie aj Európsku prokuratúru. Jej vznik je len ďalším krokom k vytvoreniu jedného superštátu – Spojených štátov európskych, kde celkom zanikne suverenita a nezávislosť všetkých členských štátov EÚ vrátane Slovenskej republiky.

Európska únia, ktorá pôvodne vznikla ako medzinárodná organizácia pre ekonomickú a hospodársku spoluprácu, sa postupne premieňa na jeden federálny štát na vzor Spojených štátov amerických. Už teraz je viac štátom, ako len obyčajnou medzinárodnou organizáciou. Dokazuje to práve existencia jej mocenských orgánov, ktoré sú bežne prítomné len v štátoch, nikdy nie v medzinárodných organizáciách. Európska únia má už niekoľko rokov vlastný parlament, vládu, prezidenta, súdy a centrálnu banku vydávajúcu jednotnú menu, euro. K tejto sústave orgánov typických pre štáty od 1. júna pribudla práve Európska prokuratúra.

Tento orgán má na začiatok stíhať len trestné činy proti finančným záujmom EÚ, teda podvody, korupciu a cezhraničné podvody s DPH nad 10 mil. eur. Kto však pozná históriu Európskej únie, vie, že toto je len začiatok. Pôvodné orgány EÚ mali v čase jej vzniku len veľmi malé kompetencie a o všetkom sa prakticky rozhodovalo jednomyseľne. Ktorýkoľvek členský štát tak mohol rozhodnutia týchto orgánov zablokovať. Postupne sa však právomoci EÚ a jej orgánov čoraz viac rozširovali a to práve na úkor suverenity členských štátov. Dnes už Európska únia zďaleka nerieši len ekonomickú a hospodársku spoluprácu, ale zasahuje do mnohých ďalších oblastí politického a spoločenského života jej členských štátov vrátane Slovenska. Navyše na to už nepotrebuje ani náš súhlas – až na výnimky rozhodujú väčšinou jej orgány a ostatní nás môžu ľahko prehlasovať. Preto je len otázkou času, kedy získa Európska prokuratúra ďalšie právomoci na úkor našich vlastných štátnych orgánov. Jedného dňa sa môže stať, že slovenská Generálna prokuratúra bude už len akýmsi podriadeným orgánom či vysunutým pracoviskom tej európskej.

ĽS Naše Slovensko od začiatku hlása, že Slovenská republika musí obnoviť svoju suverenitu a nezávislosť. Nikdy nebudeme súhlasiť s vytvorením Spojených štátov európskych ani s akýmikoľvek krokmi, ktoré vedú k tomuto cieľu. A tým je nepochybne aj vytvorenie Európskej prokuratúry. Aj preto sme v Národnej rade opakovane navrhli vypustenie čl. 7 ods. 2 Ústavy SR, ktorý hovorí o nadradenosti predpisov Európskej únie nad zákonmi Slovenskej republiky. Jednoducho nie je možné, aby nám v našom vlastnom štáte, na našom vlastnom území, ktokoľvek cudzí diktoval ako máme žiť a pracovať, čo máme mať dovolené a čo zakázané. O Slovensku a jej občanoch musia rozhodovať výlučne slovenskí občania!

Mgr. Rastislav Schlosár
člen Ústavnoprávneho výboru NR SR
za ĽS Naše Slovensko