Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Na Národnom cintoríne v Martine sme si pripomenuli 160. výročie Memoranda národa slovenského

Na Národnom cintoríne v Martine sme si pripomenuli 160. výročie Memoranda národa slovenského

Memorandum národa slovenského je jedným z najdôležitejších programových dokumentov, ktorý určoval štátoprávne, politické a kultúrne požiadavky Slovákov. Autorom dokumentu bol Štefan Marko Daxner, slovenský politik, právnik, ekonóm, publicista a národný buditeľ. Memorandum národa slovenského prijalo Slovenské národné zhromaždenie, ktoré sa konalo 6. a 7. júna 1861 v Turčianskom Svätom Martine. Bol to jeden z prvých dokumentov určujúcich smerovanie k svojbytnosti slovenského národa.

Dôležitosť Memoranda národa slovenského sme si pri 160. výročí jeho prijatia pripomenuli na Národnom cintoríne v Martine. Trochu nás zamrzela účasť, na podujatí organizovanom Maticou slovenskou sme totiž tvorili drvivú väčšinu zúčastnených. Okrem nás sa zúčastnili v podstate len tí, čo museli. Žiadna verejnosť ani podporovatelia. Dnes už takmer nikto nevidí potrebu pripomínať si osobnosti štúrovskej generácie, ktoré sa zaslúžili o to, že sme sa stali rovnoprávnym národom a vďaka tomu získali svoju samostatnosť.

Téma, na ktorú by sa práve dnes mal klásť dôraz, je v úzadí. Pre elity je v súčasnosti dôležitá globalizácia, nie suverenita jednotlivých štátov. A tak sa nevedomky postupne vzdávame toho, za čo museli Štúrovci tvrdo bojovať. My v Ľudovej strane Naše Slovensko nikdy nezabudneme na dôležitosť Memoranda národa slovenského a na osobnosti, ktoré sa zaslúžili za našu samostatnosť. Nikdy sa nevzdáme odkazu našich predkov a vždy budeme pokračovať v ich práci.