Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Môjmu národu

Môjmu národu

V každej veľkej ríši, impériu či štáte vodcovia a dejinne významní ľudia hlásali, že konajú na základe svojich hodnôt a presvedčení. Mali svoj pevný hodnotový základ, podľa ktorého vykonávali dobré, ale i zlé činy, pričom až s odstupom času sa ukázalo, či boli správne alebo nie. Historické knihy by sa však o nich nikdy nezmienili, nikdy by sa o nich nediskutovalo, keby sa vzdali svojho presvedčenia, zradili svoje hodnoty a stratili vieru.

Práve dnešný svet je odrazom toho, ako sa tisícročné hodnoty, tradície, kultúra a viera, za ktoré museli naši predkovia mnohokrát zaplatiť krvou, zrádzajú a nahrádzajú novými hodnotami – falošnými bohmi liberálnej demokracie.

Dnešný moderný človek sa tu neocitol náhodne. Cestu k tejto dekadentnej podobe súčasného Európana vyšliapala práve liberálna propaganda ťahajúca sa dejinami Európy už od Veľkej francúzskej revolúcie. Neskrotné relativizovanie všetkého, čo je hodnotné a má pevné základy, umožňuje marxistickým ideológiám rozbíjať storočia budovaný základný kameň európskej kultúry, tradície, identity a viery. To má za následok tiež fatálny nedostatok silných jedincov stotožnených s pravými európskymi hodnotami, ktorí by svoje národy viedli na výslnie, ktorí by v plnej miere obnovili slávu svojich národov a tak opätovne pozdvihli Európu do svojich zlatých čias.

Namiesto morálne silných vodcov európskych národov, ktorí by niesli zodpovednosť za svoje činy, tu však máme byrokratický aparát v podobe Európskej komisie plný zhýralých mužov a žien odcudzených od svojej prirodzenosti. V každom štáte je tiež nespočetné množstvo politických strán pod nadvládou manipulatívnych a skorumpovaných skupín, ktoré len sľubujú, prispievajú ku chaosu v štáte a často sú infiltrované rôznymi proti-európskymi agentmi, ktorí pod zástavou demokracie a plurality názorov podsúvajú európskemu človeku cudzie hodnoty a ideológie.

Multikultúrna spoločnosť a LGBTI propaganda je živým a pretrvávajúcim príkladom toho, ako zhubne pôsobia politické strany pod taktovkou cudzieho elementu.

Je dôležité vedieť, aké hodnoty v skutočnosti tvoria základný kameň Európy a európskeho ducha. Slováci, nezabúdajte na piliere, o ktoré sa musíte opierať pri každodennom rozhodovaní a skutkoch: o pilier národný – najvyššiu formu pre uchovanie ducha, kultúry, identity a slobody, najvyšší princíp, ktorý nosíme v srdci; pilier sociálny – aby Slovák žil vo svojom štáte spokojne, aby ho nikto nemohol materiálne vykorisťovať; a o pilier kresťanský, pretože „kto stratil majetok, nestratil nič, kto stratil slobodu, stratil veľa, avšak kto stratil vieru, stratil všetko!“ Teda viera, to najdôležitejšie pre ducha. Nedá sa vziať, ukradnúť, kúpiť či zavrieť do žalára. Čo ostávalo Andrejovi Hlinkovi, Dr. Jozefovi Tisovi a všetkým ostatným mučeníkom slovenského národa, ktorých za svoje hodnoty a presvedčenia uvrhli do žalára? Viera. Mnohí nosíme v srdciach vieru našich praotcov, no nezabúdajme, že ak nás nespája viera, spája nás krv.

Toto sú naše tri základné oporné body, základné kamene, na ktorých budujme náš štát! Dajme šancu ďalším generáciám spomínať na nás a písať o nás len v dobrom svetle!