Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Minister Budaj zlyhal! Podporujeme petíciu za záchranu Demänovskej doliny

Minister Budaj zlyhal! Podporujeme petíciu za záchranu Demänovskej doliny

20. mája odovzdali aktivisti petíciu za záchranu Demänovskej doliny do Národnej rady SR. Podľa nich v Demänovskej doline dochádza k nadmernej výstavbe, čo zaťažuje viaceré chránené územia ako Národný park Nízke Tatry, Národnú prírodnú rezervácia Demänovská dolina, ale aj ďalšie prírodne pamiatky, koridory, či ochranné pásma vodárenských zdrojov.

Jednou z hlavných požiadaviek aktivistov je aj zákaz umiestnenia stavby v národnom parku: „Ak si turista nemôže v národnom parku oficiálne odtrhnúť liečivú rastlinu alebo vybočiť z chodníka do voľnej krajiny, ako je možné, že si tu developer môže postaviť apartmánový dom akejkoľvek podlažnosti“.

Pravda je však taká, že ak sa niečo postavilo na území Národného parku (3. stupeň ochrany), tak jedine so súhlasom orgánov ochrany prírody, ktoré spadajú pod Ministerstvo životného prostredia. Zákon o ochrane prírody a krajiny jasne túto vec upravuje. Minister životného prostredia Ján Budaj síce priznal systémové chyby v ochrane životného prostredia, na ich nápravu nepodnikol žiadne kroky a vinu zhodil na samosprávu.

Obce však môžu vykonávať výstavbu len v zastavanej časti svojho územia na základe územného plánovania, a to len v 1. a 2. stupni ochrany. Pri výstavbe v 3. až 5. stupni ochrany musia orgány ochrany prírody spadajúce pod ministerstvo životného prostredia vydať záväzné stanovisko, čiže povolenie. Ministerstvo životného prostredia má navyše na reguláciu výstavby ďalší dôležitý nástroj, a to je posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Minister životného prostredia Ján Budaj navyše odkázal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky „aby načúvali podobným príbehom a zohľadnili ich v náprave systémových chýb v ochrane životného prostredia.“ Takéto vyhlásenia by mohol Ján Budaj adresovať poslancom len v prípade, že by bol ochranárskym aktivistom, ale nie ministrom životného prostredia. Ak si totižto Ján Budaj uvedomuje „systémové chyby“ v jeho rezorte, mal už dávno podniknúť kroky na ich nápravu.

Preto žiadame, aby minister životného prostredia Ján Budaj celú situáciu prešetril a ak došlo k zlyhaniu, vypracoval legislatívny návrh na nápravu. Ján Budaj by mal tiež zvážiť vyvodenie zodpovednosti za svoju nečinnosť. Ak si totižto nie je vedomí svojich ministerských kompetencií, nemá na tomto poste čo hľadať.

Andrej Medvecký
poslanec NR SR
za ĽS Naše Slovensko