Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Navrhujeme odbremeniť občanov od poplatkov za zápis držiteľa do evidencie vozidiel

Navrhujeme odbremeniť občanov od poplatkov za zápis držiteľa do evidencie vozidiel

Našim návrhom zákona chceme odbremeniť občanov od správneho poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov. Keďže sa správne poplatky platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov, uznaných vzdelávacích inštitúcií, DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí, nevidíme dôvod na tak vysoké nastavenie poplatkov za samotný úkon spojený s registráciou automobilov.

Dôvodová správa k návrhu zákona