Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

V parlamente sme navrhli bezplatné lieky pre najzraniteľnejšie skupiny

V parlamente sme navrhli bezplatné lieky pre najzraniteľnejšie skupiny

Navrhli sme zrušiť doplácanie za lieky, zdravotnícke pomôcky a diatetické potraviny pre starobných a invalidných dôchodcov, deti v predškolskom veku a deti so zdravotným postihnutím do 12 roku života. Ústava Slovenskej republiky v článku 40 totiž hovorí jasne: „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Dôvodová správa k návrhu zákona